Available courses

A résztvevők megismerik a vezetési és pihenőidők, a menetíró készülékek, lapok és kártyák használatát előíró és a munkaidő szervezését előíró EU és Magyar jogszabályokat.